Rozdíl mezi online-kurzem a webinářem

Online kurz nebo také e-learning je výuka s využitím výpočetní techniky a internetu. Je to vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k přenášení studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia a vzdělávání. Je to forma vzdělávání využívající multimediální prvky, jako jsou např. prezentace a animované sekvence, video snímky apod. Jde o takový typ učení, při němž získáváme znalosti a poznatky prostřednictvím elektronických zařázeních. Online kurzy zahrnují jak teorii a výzkum, tak i praktické ukázky a tipy z praxe, které jsou předávány elektronickou formou. Online kurzů se můžeme zúčastnit opakovaně a v jakémkoliv čase, neboť jsou přístupné online.

Webinář pochází ze spojení slov web a seminář, tedy seminář probíhající na webu online formou. Webinář je živá forma online komunikace, která probíhá prostřednictvím Internetu pouze přes webový prohlížeč v reálném čase. Tento nástroj umožňuje studentům zúčastnit se společně semináře z různých míst a časových pásem. Velkou výhodou je relativní finanční nenáročnost. Nevýhodou jsou naopak velké nároky na přípravu a absence sociálního kontaktu.

Více najdete zde : http://www.perfectuni.cz/content/1-faq


QR code

Nedávno zobrazené

Žádné produkty
Porovnat 0