Jaké jsou nástroje analýzy konkurence

Jaké jsou nástroje analýzy konkurence

Naučte se správně pracovat s analýzou konkurence!

PEST analýza

-využívá se v politicko-právním, ekonomickém, sociálně-kulturním a technologickém prostředí

-jedná se o strategický audit vlivu makrookolí

-pomocí PESTanalýzy se řeší 3 základní otázky:

  1.      Které z faktorů mají vliv na podnik?
  2.      Jaké jsou možné účinky těchto faktorů?
  3.      Které z nich jsou v blízké budoucnosti pro podnik nejdůležitější?

Porterův model pěti sil

Patří k základním a zároveň nejvýznamnějším nástrojům pro analýzu konkurenčního prostředí firmy a jejího strategického řízení. Model se snaží odvodit sílu konkurence v analyzovaném odvětví a tím pádem také ziskovost daného sektoru trhu. K dosažení tohoto cíle rozebírá pět klíčových vlivů, které konkurenceschopnost firmy přímo či nepřímo ovlivňují.

Porterova analýza pěti sil byla vytvořena v reakci na populární SWOT analýzu, kterou Porter považoval za příliš obecnou a hrubou. Tu se mu však nepodařilo nahradit, v praxi jsou dnes používány obě.

Řeší 5 bodů: Stávající konkurenci, novou konkurenci, vliv odběratelů, vliv dodavatelů, substituční produkty

Analýza vnitřního podniku

Smyslem je poznat a vyhodnotit vnitřní silné a slabé stránky

Analyzuje se v těchto oblastech:

a) marketing - PM (sortiment, kvalita, konkurenceschopnost)

- úroveň strategického plánování marketingu a úroveň MV

- cenová tvorby, distribuční a propagační činnost

b) zásobování

c) výrobně technická základna

d) kvalita a rozsah výzkumu, konstrukční, technologické a organizační přípravy výroby

e) ukazatele hodnotící efektivnost podniku

f) úroveň managementu

g) personální oblast

 

SWOT analýza 

Řadí se mezi mezi základní metody strategické analýzy, a to právě z důvodu jejího integrujícího charakteru získaných, sjednocených a vyhodnocených poznatků, ze kterých jsou generovány alternativy strategií dalšího rozvoje organizace.

SWOT je zkratka z anglického originálu, kde S = Strengths (Silné stránky), W = Weaknesses (Slabé stránky), O = Opportunities (Příležitosti), T = Threats (Hrozby). SWOT je tedy zkratkou pro vnitřní silné a slabé stránky organizace a příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí organizace.

Využití výsledků analýzy:

K tomu, aby firma zjistila své výhody, anebo nevýhody oproti konkurenčním firmám.

K tomu, aby firma pochopila minulé, současné i budoucí marketingové strategie svých konkurentů. 

K tomu, aby firma našla odpověď na to, jak konkurenční společnosti zareagují na její marketingová rozhodnutí.

K tomu, aby mohla firma naplánovat marketingové strategie, díky nimž v budoucnu dosáhne konkurenčních výhod.

K tomu, aby mohla firma předpovědět návratnost očekávanou z následujících investic.

Online kurzy Marketing a obchod

 

Přidáno dne 2017-12-21 od 0 498

Zanechte komentářZanechte odpověď

Musíte být přihlášeni pro přidávání komentářů.

Nejnovější komentáře

Žádné komentáře

Prohledat blog

QR code

Nedávno zobrazené

Žádné produkty
Porovnat 0